Mo & Domsjö Aktiebolag

av Bengt Westin

Mo & Domsjö Aktiebolag
Bolaget grundades 1873 av Johan Carl Kempe som redan 1830 blivit ägare till Mo vattensåg, belägen någon mil väster om Örnsköldsvik vid Moälven. Han förvärvade också Nya Varvet i Härnösand, där han åren 1843-1860 byggde mer än 30 fartyg, de flesta för eget bruk, men också för andra redare. För skeppning av de produkter som framställdes anlades också en lastageplats i Domsjö. Så småningom blev Mo & Domsjö ett av Norrlands största sågverksbolag med verksamhet på flera ställen. I Västerbotten hade man sågverk i Robertsfors, Hörneå och Norrbyskär samt massafabrik i Hörnefors. 1915 förvärvades också Sandviks Ångsågs AB utanför Umeå. I Norrbotten blev man ägare till industrin i Töre, vid Ångermanälven ägde man Dals och Sandö sågverk och i Öviksområdet hade man sågverk i Mo, Domsjö och Husum. I Domsjö och Husum byggdes också massafabriker.

Verken i Västerbotten avvecklades och från mitten av 1940-talet till 1960 investerades i stället flera miljoner kronor i det kvarvarande sågverket i Domsjö. MoDos sista engagemang i Västerbotten var Hörneforsfabriken, men 1961 lyckades man sälja denna till NCB för ett bra pris. 1964 förvärvade MoDo, som bolaget officiellt hetat sedan 1960, närbelägna Forss AB. Köpet delades med Norrlands Skogsägares Cellulosabolag, där de sistnämnda övertog fabriken och MoDo skogen. 1965 förvärvade bolaget Bure AB i Västerbotten, men även här var det skogsinnehavet som lockade, för 1972 avvecklades sågverket i Bureå. 1968 övertogs också Robertsfors AB med sågverk i Sikeå, som MoDo ägt en gång tidigare, och där fick sågen en nådatid till 1968.

Det sista virkessläpet i MoDos historia drogs mellan Domsjö och Husum av bogserbåten Kämpe sommaren 1996. Därmed sattes punkt för en epoken som pågått sedan början av 1890. 1999 såldes Domsjöfabriken till ett nybildat bolag och år 2000 slogs MoDo-paper samman med Holmens Bruk och Iggesunds Bruk AB och koncernnamnet blev Holmen. SCA hade nu en stor del av aktieinnehavet och de sålde nästan direkt Modo Paper med husumsfabriken till Metsä-Särla Oy och benämndes M-real. Vid halvårsskiftet 2001 avvecklades Domsjö sågverk efter att varit igång sedan 1865.

Bogserbåtarna
För att kunna frakta timmer och färdiga trävaror inköptes tidigt bogserbåtar, till en början få och små, men allt eftersom utökades bogserflottan och blev med tiden en av Norrlands största. Redan 1868 köptes en liten hjuldriven ångslup med okänt förflutet som fick namnet MO. Den kostade 11 500 kronor och stationerades vid Mo vattensåg. Båten var dock i så dåligt skick att den togs ur drift och såldes redan 1875.

På sensommaren 1873 hade bolaget beställt en ny hjuldriven bogserbåt vid W. Lindbergs Mek. Verkstad i Stockholm som vid leveransen 1875 kostade 25 000 kr och döptes till DOMSJÖ. Den nya båten mätte 60 fot inkl. stäv, var 18 fot över hjulhusen och hade 3 fot och 3 tums djupgående, dvs runt 1 meter. Detta för att kunna gå i den bitvis grunda Moälven. Enligt uppgift var kaptenen ombord både supig och besvärlig att ha att göra med, varför men beslutade att ta ned båten till sågverket i Domsjö 1878.

En tredje hjulångare beställdes vid Hernösands Mek. Werkstads Nya AB 1883 och den fick vid leveransen 1884 överta namnet MO (2). Priset var 13 500 kr. Ytterligare en liten ångslup köptes 1890 från Stockholm och gavs namnet CARL efter Frans Kempes äldsta son. De två hjulångarna var genom sitt ringa djupgående väl lämpade för flodbogsering, men gammelmodiga och ineffektiva ute i Domsjöfjärden, varför de redan vid sekelskiftet blev utrangerade och sålda liksom CARL. En ny CARL (2) byggdes 1901 vid Hernösands Werkstad & Warfs AB.

Det lär ha funnits ytterligare en båt vid Domsjö redan 1876, vid namnet TOR. Men det är osäkert för hon nämns ingenstans i bolagets arkiv. 1902 ägde också bolaget VEGA, men hon såldes detta år till Forss AB.

Nästa förvärv kom till bolaget när Gideå-Husum inköptes. Detta bolag ägde en mindre bogserbåt med namnet HUSUM och den betydligt större STOR-ERIK, den sistnämnda en modern och stor bogserbåt, avsedd för havsbogsering. HUSUM togs ned till Domsjö 1905 och döptes om till DOMSJÖ (2) och samma år genomgick hon en ordentlig renovering vid Jerfeds Mek Verkstad som kostade hela 11 000 kr. STOR-ERIK flyttades upp till Norrbyskär redan före 1922, om den nu någgonsin skrevs Nolaskogs.

Det dröjde till 1920 innan någon ny båt införskaffades. Det var antagligen så att de i Norrbyskär stationerade bogserbåtarna klarade av det mesta av bolagets längre bogseringar. Men 1920 köpte bolaget, inte en ny utan en bättre begagnad, bogserbåt, byggd redan 1867. Nyförvärvet fick överta namnet HUSUM (2) som varit vakant sedan 1905. Någon längre tid verkade inte oldtimern i Husum, för hon såldes redan 1934, följd av CARL (2) som flyttades till Hörnefors 1944, och DOMSJÖ som lades upp på slip 1951, ohanterlig och svårkörd som hon var. Visserligen hade EJDERN kommit ned från skäret i utbyte mot CARL (2), men var inte till någon större nytta.

Åren 1920-1957 byggde också bolaget en ansenlig mängd mindre flottnings- och bombåtar, men ingen större bogserbåt tillkom förrän Norrbyskärssågen skrotades åren 1950-1952.

Bogserbåtarna i Örnsköldsviks distrikt:
CARL (1) 1890-1901, CARL/SILK (2) 1901-1961, DOMSJÖ (1) 1875-1910, DOMSJÖ (2) 1905-1963, HUSUM (1) 1903-1905, HUSUM (2) 1920-19??, HÖFDING 1957-1976, KÄMPE 1977- , MO (1) 1868-1875, MO (2) 1884-??, MOÄLVEN I 1921-??, STOR-ERIK 1903-1968, TROLLÖ 1985-1989, VEGA 1902-1902,

Några av de mindre bogserarna:
ATLAS, BURE, BURE II, JERFED I, JERFED II, HOLMEN, HUSUM, HUSUM II, JOHAN, MALMÖN I, MALMÖN II, MOÄLVEN, MOÄLVEN II, RAMÖN,

Bogserbåtarna i Västerbotten:
DAL 1897-1910, EJDERN 1915-1963, 10361 FIX 1920-1962, FRANS MICHAEL 1917-1993, GUNNAR 1919-1935, HOLMA 1921-1968, HÖRNEÅ (1) 1873-??, JOHN JENNINGS 1926-1981, JUMBO 1913-1961, KYLÖRN 1889-1918, MO 1896-1976, NISSE 1899-1958, 3711 PULP 1921-1961, ROBERTSFORS (1) ??-1903, ROBERTSFORS (2) / HÖRNEÅ (2) 1900-1969, SANDVIK (1) 1891-1943, 7508 SANDVIK (2) 1928-1991, SIKEÅ 1903-1926, SKEPPSVIK (1) 1880-1881, SKEPPSVIK (2) 1883-1927, VIKTOR ??-??. ÄRLAN 1891-??,

Text: Bengt Westin


Tillbaka till Mo & Domsjö
Tillbaka till startsidan