Moälven I

Oregistrerad
Byggd 1921 vid Jerfeds Mek. Verkstad AB, Järved (Stål)
13,10 x 2,70 x 1,45 m – (SV 1954)
Maskin: Augustendal 2cy råoljemotor på 30 Ehk, utbytt mot en Albin G-41 dieselmotor på 54 Ehk 1954.

Beställdes av Mo & Domsjö AB, Alfredshem den 9 juni 1920 och levererades 1921 som MOÄLVEN, senare (före 1954) MOÄLVEN I. Beställdes tillsammans med ytterligare en motorbåt. Okänt öde.
Text: Bengt Westin

Foto: Lars Brolin via Bengt Westin


Tillbaka till Mo & Domsjö AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan