Montado

Byggd 1977 av Richard Dunston Ltd, Hessle. (n.b. 911)
32 x 9,61 x 4,17 m. 272 br.t.
Maskin: Ruston 12RKCM V12 diesel på 2 070 bhp. Kort nozzel. B.p. 35 ton

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, London som SUN KENT. Rederiet övertogs 1993 av Howard Smith Towage Ltd, London. Såldes 1999 till Rebonave - Reboques e Assistencia Naval Ltda, Setubal sattes under St Vincent & Grenadines flagga och omdöptes till MONTABO. Ägdes 2005 av Svitzer Wijsmuller som 2006 sålde till Stadt Sjøtransport A/S, Svelgen/ Måløy som döpte henne till STADT TUG.
Fakta Bengt Westin


Sun Kent och Sun Essex - 1977
Foto Arnold Harvey saml. (Arnold arbetade på bägge båtarna i många år)

Triss i Sun - Essex, Kent och London 1978
Foto Arnold Harvey saml.

MONTADO i Lissabon
Foto: Arnold Harvey

Foto: Arnold Harvey


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan