Moorcock

Byggd 1959 av Henry Scarr, Hessle
113,6' x 28,8 ' x 12,6' - 272 br.ton
Maskin: British-Polar Eng. Ltd 1 800 hp

Byggd för Ship Towage, Londons räkning som MOORCOCK. Överförd 1969 till London Tugs och 1975 till Alexandra Towing Co. London. Skrotad 1981 i Queensborough, Kent.
Fakta www.thamestugs.co.uk


Avenger, Hibernia och Moorcock på Themsen
Foto: Arnold Harvey


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan