Moorfleth

Byggd 1913 av Schifswerfte & Maschinenfabrik AG, Hamburg.
17,80 x 5,23 x 1,98 m - 68 depl.ton
Maskin: 2-cyl. ångmaskin på 220 hkr. Oljeeldad panna

Hamnbogserare i Hamburg som MOORFLETH hos J.P.W. Lütgens. Var hamnbogserare till 1968. Har även hetat SCHULAU. Skänktes av C.R. Eckelman 1984 till Museumshafen Oevelgönne. Heter numera CLAUS D. Renoverades utvändigt 1995-1998. 2006 dömdes pannan (från 1957) ut och sedan 2008 byggs en ny panna. Båten beräknas vara färdigrenoverad under 2010.
Fakta: Jan Dührkoop samt egna anteckningar


MOORFLETH
Vykort i min saml.

CLAUS D i Hamburg - 7 juli 2007
Foto: Jan Dührkoop

CLAUS D i Hamburg med den tidigare tullbåten PRÄSIDENT SCHAEFER (1925) på utsidan - 26 juli 2007
Foto: Jan Dührkoop

CLAUS D utan överbyggnad och panna, i Hamburg - 27 augusti 2009
Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

CLAUS D vid Jöhnk Werft i Hamburger Binnenhafen - 6 juni 2010
Har sedan mars 2010 en ny panna. Arbetet fortskrider med att få båten farbar igen.
Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

CLAUS D i Hamburg - 4 september 2010
Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan