Albin G-62 Marindiesel


Albin G-62 Marindiesel
Via Håkan Sundström

Via Håkan Sundström

Referenslista - juni 1958
Via Håkan Sundström


Startsidan för bogserbåtar