Crossley


Crossley S.E.M.T. Pielstick 12PC2V marinmotor.
Via Håkan Sundström


Startsidan för bogserbåtar