Hein & Sönner


En dansk tändkulemotor av fabrikat Hein & Sönner. 25 hkr. 4-taktad, vilket var vanligt i Danmark en gång.
På kajen i Hundestedt 1969
Foto: Douglas Tufvesson


Tillbaka till motorer
Startsidan för bogserbåtar