Örvikenmotor

Örvikenmotorns upphovsmän var överingenjör Ragnar Insulander. som ritade motorerna och verkmästare Per August Sundbom, som stod för produktionen.


Örviken båtmotor 1910
Till höger sitter Per August Sundbom (f. 1879) som var verkstadschef vid den mekaniska verkstaden på Örvikens sulfitfabrik.
Foto Okänd- Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Encylindrig 2-taktsmotor som tillverkades vid Örvikens Mekaniska Verkstad ca. 1910-1930. Motorn ingår i Skellefteå museums samlingar.
Foto Henry Lundström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Henry Lundström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Motorer
Startsidan för bogserbåtar