Atlas-Polar/Nohab Polar


Atlas Marindiesel om 180 ehk. Denna motor användes av den norske upptäcktsresanden Amundsen på hans fartyg FRAM vid hans expedition till sydpolen 1911. Den magnetiska sydpolen nåddes den 14 december 1911.
Via Håkan Sundström

Telegram från Amundsen som meddelar: Dieselmotor excellent.
Via Håkan Sundström

Dieselmaskinen i FRAM hade monterats av Knut Sundbeck från AB Diesel, han medföljde även expeditionen till Sydpolen, som ende svensk i en annars helnorsk besättning.
Fakta: Dan Ådahl

Efter detta kom alla Atlas motorer att även heta Polar. När så Nydqvist & Holm tog över tillverkningen så hette deras motorer Nohab Polar.

NOHAB Polar
Illustration i Jari Pellas saml.


Länkar via Håkan Löfgren på KSOF (Kraftstationen Oscar-Fredriksborg) över 100 år gamla dieselmotorer, från YouTube:
Första starten av Polar diesel T3K 1910
Polar diesel T3K 1910
Polar diesel Z4C 1914


Startsidan för bogserbåtar