United Diesel AB


UDAB 4-taktsmotor, 1971. Upp till 18 cyl, 1 000 hk/cyl vid 425 v/min.
Ett konsortium bildades 1967 av Götaverken, NOHAB, Eriksberg och Kockums för att tillverka en medelvarvsmotor med effekten 1 000 AHK/cylinder. Varvskrisen ledde till att först Eriksberg och Kockums drog sig ur, sedan lades projektet ner. Två provmotorer hade byggts och provkörts då.
Via Håkan Sundström


Startsidan för bogserbåtar