Mumbles (1)

Byggd 1929 vid Cammell Laird & Co. (Shipbuilders & Engineers) Ltd., Birkenhead Nb 955
100,0 x 24,5 x 11,5 fot – 186 brt
Maskin: Varvets 3cyTE ångmaskin på ?? Ihk (15” – 25” – 40” x 30”)

Byggdes för Johnston Line som BEEMORE. Överfördes 1935 till Johnson-Warren Line (Mng. Furness, Withy & Co, Liverpool) som sålde 1958 till Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som omdöpte till MUMBLES.
Fakta: Bengt Westin, Conny Gustavsson


MUMBLES
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan