Munin

6530
Byggd 1918 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala Nb 473 (Stål)
Kölsträckt 20/6 1918, sjösatt 19/9 1918
19,63 x 5,30 x 2,84 m – 70 / 0 (SS 1955)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (13” – 26” x 17”) på 240 Ehk /300 Ihk

Levererades den 2 nov 1918 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som MUNIN. T & B konkursade 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank som bildade Stockholms Nya T & B AB samma år och Stockholms Transport & Bogserings AB 1926. Utrangerades och efter nästan 50 år i rederiet lades hon upp den 9 okt 1965 i samband med en hamnarbetarkonflikt. Hon kom aldrig igång igen, utan såldes 1969 till Sture Källman, Johanneshov som skrotade. Var syster till HUGIN.
Text: Bengt Westin

Foto: Motala M.V. via Bengt Westin


Ekensbergs flytdocka, ena delen, passerar slussbron, bogserad av bogserbåtarna HUGIN och MUNIN. 7/11 1946.
Flytdockan är byggd i England och har uteslutande använts för Amiralitetets räkning och har en 1.800 tons lyftkraft. Den har en största längd över plattformen av 83,54 m, bredd över vallarna 27,5 m, med avvisare 29,60 m, och total höjd 9,14 m. Dockdjupet utgör cirka 5,18 m och dockan är kapabel att lyfta upp till 3.400 d.w. Den 21:a augusti anträdde storsjöbogseraren ZWARTE ZEE långbogseringen med dockan från flotthamnen Sheerness i England till Sverige och anlände till Södertälje uthamn den 30:e augusti. Enär dockan var för bred för att kunna passera slussen förtöjdes den t.v. vid uthamnen i avvaktan på de åtgärder som måste vidtagas för att få den genom slussen. Passerande av kanal, sluss och broar förlöpte utan några större missöden.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Flytdockan passerar ut ur slussen till Mälaren. 7/11 1946
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Munin vid Slussen
Detalj av vykort i min samling

Munin
Foto: collection B.Th. Gernaat

Munin
Foto: collection B.Th. Gernaat

Munin, Mercur och Hugin vid Högmarsö varv 6/8 1968
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan