Munksund 2

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänd varv. (järn) Enl. Assuransföreningen: "Mycket gammal".
16,90 x 3,85 x 2,23 m - 33,31 / 9,56 (MB 1917)
Maskin: Okänd comp.ångmaskin på 100 Ihk.

Historien okänd till 1913 då hon i vart fall ägdes av Olof Axel Melin, Örnsköldsvik som VIKING II. Köptes av AB Ytterstfors-Munksund den 15 dec 1916 för 40 000 kr. Renoverades på Bonässunds MV för 2 301 kr vilket drogs från köpeskillingen. Likaså bogseringen upp till Furuögrund, som kostade 125 kr. Namnet ändrades först till FURUÖGRUND, men 1919 ändrades det till YTTERSTFORS 2. Överfördes till AB Båtvik den 1 nov 1921 till ett värde av 25 000 kr och bytte namn 1930 till MUNKSUND 2. Blev omfattande renoverad i Furuögrund 1921 och fick ny panna 1928. Båtvik fusionerades till Munksunds AB den 26 juli 1952 och lividerades därefter. Ny fusion den 31 dec 1954, då till SCA tog över, men hon utrangerades och lades upp sistnämnda år. Ombyggdes 1959 till kättingpråm på Wiréns slip och så småningom placerades hon i Obbola. Där köptes pråmen av Anders Wingårdh, Holmsund och döptes om till NYA HOLMSUND. Han byggde om båten till fritidsångfartyg åren 1981-1985 med maskin och panna tagna ur MARIEBERG I. 1992 dömdes pannan ut och en motor sattes in. Såldes 1997 till stockholmare och döptes om till ÅKERS KANAL.
Text: Bengt Westin


FURUÖGRUND
Ritning av Bo Holmqvist via Lennart Hedlund

FURUÖGRUND
Ritning av Bo Holmqvist via Lennart Hedlund

FURUÖGRUND
Ritning av Bo Holmqvist via Lennart Hedlund

FURUÖGRUND
Ritning av Bo Holmqvist via Lennart Hedlund

FURUÖGRUND
Ritning av Bo Holmqvist via Lennart Hedlund

FURUÖGRUND i Byske älvs mynning
Foto i Lennart Hedlunds saml.

YTTERSTFORS 2
Ytterstfors 2
Foto: Folke Fahlgrens saml. via Bengt Westin

MUNKSUND 2
Munksund 2
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

NYA HOLMSUND
Nya Holmsund
Foto: Bengt Westin

NYA HOLMSUND
Nya Holmsund
Foto: Bengt Westin

ÅKERS KANAL - januari 2007
Åkers Kanal
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan