Murmansk

IMO 9658666
Under byggnad vid Arctech Helsinki Shipyard i samarbete med OJCS Vyborg Shipyard (n.b. 509)
119,8 x 27,5 x 8,5 m. 5340 dwt.
Maskin: 18 MW. Fart 17 knop. (3,5 knop vid 1 meters istjocklek)

MURMANSK är den andra av tre isbrytare som beställts av Ryska Transportministeriet. MURMANSK skall levereras i augusti 2015.


MURMANSK i Helsingfors - 2 augusti 2015
Foto Jan Ove Mülphorte

Foto Jan Ove Mülphorte

Foto Jan Ove Mülphorte


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till isbrytare
Tillbaka till startsidan