NSEs pråmar.


PEABs pråm Hans, som numera enbart används som arbetsplatform.
Hans
Foto via Olof Johansson


NSEs egen hemsida


Tillbaka till NSE
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan