Näckten

Oregistrerad
Byggd 1876 vid W. Lindbergs Mek. Werkstads AB, Stockholm (Järn)
13,90 x 3,17 x 2,29 m – (SV 1916)
Maskin: Varvets ångmaskin på 12 Ihk, ersatt av en Bolinders råoljemotor på 60 Ehk (1945?), och av en Ford 4cy dieselmotor på 80 Ehk (1976)

Byggdes för Tunadals AB, Ålsta kostade 17.000 kr och döptes till NÄCKTEN. Placerades på sjön med samma namn i Jämtland. Byggdes om och förbyggdes hösten 1890 till en kostnad av 4.500 kr och övertogs så småningom av Råssjöns Flottningsförening, Hackås som hon tillhörde i vart fall 1926. Motoriserades före 1946 och såldes före 1958 till Storsjön-Övre Indalsälvens FF, Östersund. När flottningen avvecklades köptes hon av en okänd ägare 1964. Är sedan flera år fritidsfartyg med namnet stavat NÄKTEN.
Finns sedan början av 2000-talet i Stockholm med namnet stavat NÄKTEN, och låg i okt. 2012 på land vid Pampas Marina. Förvärvades 2014 av Anna och Pär Hagenstam. Då var båten helt plåtren på insidan. Sedan dess har den renoverats så att de kan njuta av sommar till sjöss. Hemmahamn numera är i Saltsjöbaden.
Text: Bengt Westin, kompl. Anna Hagenstam


NÄCKTEN - 1 juli 1965
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin

NÄKTEN - 23 juli 1997
Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin

NÄKTEN - 7 oktober 2007
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

NÄCKTEN vid Saltsjö Pir, Saltsjöbaden - 14 juli 2018
Foto: Anna Hagenstam

NÄCKTEN - 15 juli 2018
Foto: Anna Hagenstam

NÄCKTEN - 15 juli 2018
Foto: Anna Hagenstam

NÄCKTEN - 26 juli 2018
Foto: Anna Hagenstam

NÄCKTEN - 17 juli 2018
Foto: Anna Hagenstam

NÄCKTEN - 17 juli 2018
Foto: Anna Hagenstam

NÄCKTEN vid Saltsjö Pir, Saltsjöbaden - 24 juli 2019
Foto: Anna Hagenstam


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan