Nalle

SILT – 12605 (Avreg. vid försäljningen till Danmark. Återinförd i svenska registret igen sept. 2000) - OYYU - G/217 i Danmark
Byggd 1923 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Torrdocka AB, Oskarshamn NB 272 (Stål)
19,74 x 5,52 x 3,00 m - 76 / 0
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 270 Ihk

Levererades den 23 april 1923 till Oskarshamns Stads hamnstyrelse, Oskarshamn som NALLE och kostade 112 000 kr. Uthyrdes till staten under WW2 och var bestyckad bl a med en LV-kanon. Efter 40 års tjänst blev båten utrangerad och såldes då, omkring 1965, till M.B. Persson, Göteborg som sålde 1979 till Avelins Bogserbåtar AB, Lidingö. Uno Lundberg, Göteborg köpte samma år och sålde 1984 till Peter Kugler, Köpenhamn. Där blev båten husbåtoch näste ägare, Hans Hegler 1985, döpte om båten till NALLE PUH. Niels och Jytte Baden övertog henne 1989 men sedan Baden avlidit låg båten för fäfot till i mars 2000 då den köptes tillbaka till Oskarshamn för 300 000 kr och återfick namnet NALLE. Köpare var ett antal företagare, som den 18 juni 2002 överförde ägandet till Föreningen ss Nalle, Oskarshamn som gåva.
Text: Bengt Westin


NALLE provar brandslangarna
Foto: Lars Brolins saml.

Bogserbåten NALLE i Göta Kanal, sept 1975.
Foto: Börje Karlsson

NALLE och BJÖRN i Årstadal, 13/1 1974
Foto: Christer Samuelsson

NALLE - troligen 1980
Foto: Bertil Söderberg via Uno Lundberg

NALLE omålad på slipen
Foto: Uno Lundberg

NALLE nymålad på slipen
Foto: Uno Lundberg

NALLE på Niels Stummans værft i Københavns sydhavn - 1983
Foto: Niels Stummann

NALLE PUH vid Bryghusbroen i Köpenhamn 13 april 1991
Foto: Torben Larsen

NALLE PUH hade denna påbyggnad i 4 år - 1992
Foto: Okänd via Niels Stummann

NALLE i Oskarshamn 29 augusti 2009
Foto: Alf Karlsson

Foto: Alf Karlsson


S/S Nalles egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan