Nalle.

4999 SEDO(20/4 1909)
Byggd 1905 vid L.E. Enroths Mek. Verkstad AB, Jularbo (Stål)
18,08 x 4,29 x 1,81 m - 34,08 / 22,03 (MB 1905)
17,93 x 4,52 x 1,76m - 35 / 0 (SS 1962)
Maskin: Okänd ångmaskin på 75 Ihk ersatt av en annan okänd ångmaskin på 100 Ihk 1936 som byttes 1958 mot en GM-Detroit 6•110 dieselmotor på 220 Ehk och av en Volvo Penta TMD 120 om 275 Ehk okänt år.
Byggdes för Husby-Skedvi Ångbåts AB, Husby som passagerarbåten DALA-HUSBY, men hon överfördes redan 1908 till Husby-Avesta Ångbåts AB, Husby. Såldes 1914 till Karl Björk m.fl., Broby som den 19 juli 1915 avyttrade till Möller, Persson & Co, Stockholm. Året efter blev Liljeholmens Rederi & Dykeri AB, Stockholm nya ägare, men de överlät till moderbolaget AB Stannum, Stockholm den 21 aug 1916. Omdöptes där till STANNUM. Byggdes om till bogserbåt enl.ett meddelande 21/9 1916: Fartyget har genomgått reparation och förändrats från passagerarbåt till bogserbåt, och namnet ändrades till NALLE. Via O F Ahlmark & Co, Karlstad som köpte 1918 för 46 200 kr, kom båten 1925 till Karl Fritiof Jonsson, Risön, Kalix som köpte för 11 000 kr. 1936 satte han i ny ångmaskin och den gick i över 20 år. Vintern 1958-59 sattes nämligen en motor vid Åströms Varv, Risögrund. Då ägdes båten av sonen Karl-Erik Jonsson. Efter nästan 40 år i Risön såldes båten den 28 maj 1969 för 30 000 kr till Börje Morin, Båtskärsnäs och han sålde 1983 för 50 000 kr till Hans Lundström, Luleå som döpte om till INGRID. 1986 blev båten västerbottning, förvärvad av Lars Fredriksson, Bureå för 65 000 kr och han sålde 1988 till Gumboda Hamn /I. Nilsson/, Gumboda för 100 000 kr. Blev totalt ombyggd åren 1988-1996 och registrerades hos försäkringsbolaget som nybyggd 1992. Överfördes 1992 till Gumboda Hamn-Seacomp AB, Gumboda och omdöptes till POLLUX. Nilsson hade visioner om att ta båten till Brasilien för fiske, men hans hälsa vacklade och i stället såldes hon i oktober 1996 till Seafly AB, Waxholm. Enligt ryktet skulle hon bli arbetsbåt i England?
Text: Bengt Westin.

Ägare till SAINT DAVID, sedan 2000 är DLP Shipping & DLP Management, Duncan Lustig-Prean, London. För närvarande återfinns båten i Dover, England, och har nu namnet SAINT DAVID OF LONDON.
Text: David Asprey


Dala-Husby 1905
Dala-Husby
Foto via Anders Winter

Nalle
Nalle
Foto: Åströms Rederi, Kalix, via Bengt Westin.

Nalle
Nalle
Foto: Åströms Rederi, Kalix, via Bengt Westin.

Fr.v. Nalle, Polbjörn samt en gammal kolskuta.
kortet är taget från Kalixbron 1950.
Nalle
Foto: Börje Hällgren via Börje Åström

Så här såg hon ut när Börje Morin i Båtskärsnäs ägde henne.
Nalle
Foto via Börje Åström

Nalle - 12/8 1980.
Nalle
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

Ingrid
Ingrid
Foto: Rolf Bengtsson via Bengt Westin.

Pollux
Pollux
Foto: Rolf Bengtsson via Bengt Westin.

Pollux
Pollux
Foto: Rolf Bengtsson via Bengt Westin.

Saint David i Brighton Marina, september 2005
Saint David
Foto: David Asprey

Saint David i Dover, Maj 2007.
Saint David
Foto: Ted Ingham via David Asprey

Saint David
Foto: Ted Ingham via David Asprey


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan