Necken


Byggd 1910 vid Gävle Varv. Systerbåt är Ran
12,10 x 3,10 m.
Maskin: Levererad med okänd tändkulemotor som på grund av bränslebrist byttes till ångmaskin under 1:a världskriget. Ursprungsmotorn återmonterades runt 1920. Ny motor 1952 en Seffle motor på 40 hkr. Bytt till en heldiesel 1972 . Ny moter 2012

Byggdes för räkning Dalälvarnas Flottnings Förening- DFF. Gick först på Siljan, senare ca. 1923-1964 på Oresjön och därefter 1965-1970 på Venjan. Kom till Siljan 1971 för bogsering av Siljansågens timmer i Mora. Gick därefter under några år sportfisketurer på Norra Siljan för att omkring 1980 bli ren fritidsbåt med femtiotals utseendet i behåll. Sedan 2005 med Leksand som hemort.
Text:Anders Winter


NECKEN i Furudal - 1930
Foto Anders Winters saml.

NÄCKEN i Mora - 1972
Foto Anders Winter

NÄCKEN på Österviken vid Siljans Fartygsförenings höstträff - 8 september 2012
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan