Nella

SGXI - 3091
Byggd 1870 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg (n.b. 208 Järn).
20,49 x 4,76 x 2,70 m - 62,86/5,78
Maskineri: varvets comp.ångmaskin på 100 ihk, utbytt 1912 mot en Hernösandstillverkad comp. ångmaskin på 160 ihk. Motoriserad med 220 hk Skandia semidiesel 1954 och ytterligare en ny motor på 1970-talet om 400 Ehk. Nu sitter det två Scania DS11 i.
Byggdes för Bergman, Hummel & Co, Kalix, som KALIX. Firman blev aktiebolag 1874 och uppgick i Nordiska Trävaru AB 1908 och till AB Ytterstfors-Munksund 1918. Omdöpt till YTTERSTFORS 15 1919, till AB Båtvik 1921 och fick 1930 namnet MUNKSUND 15. Såld 1944 till Ångbåts AB Grogg, Stockholm och omdöpt till NYGROGG. Köptes 1971 av Mary Elisabeth Skoglund, Sigtuna som överlät till Lennart Skoglund senare samma år. De döpte om till HERA 1975 och sålde 1981 till Björn Åke Hall, Stockholm. Det var sannolikt då båten blev fritidsbåt. Inköpt 1988 av A Fagerqvist, Kristinehamn som sålde vidare till K Tegelmark ganska omgående. Omdöptes då till NELLA. Köptes av Curt Mårelius, Stockholm 1997, såldes vidare till Roger Bergstedt som 2000 sålde till Erik Persson, alla i Stockholm. Köptes av de nuvarande ägarna, Sophia och Karsten Biribakken, 2004.
Fakta: Bengt Westin ur Lubrikatorn 1-2002


YTTERSTFORS 15 och 14
Foto: Börje Åströms saml.

YTTERSTFORS 15
Foto: Adrian Wennströms saml. via Börje Åström.

MUNKSUND 15
Foto: Bengt Westins saml.

NYGROGG - kolven uppallad på cylindertoppen - 1957
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYGROGG - sotning av ventil. Kolven syns uppifrån på Skandia semidieseln - 1957
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYGROGG
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

NYGROGG, STRÖMÅKAREN och GROGG 2 vid varvet Gröna Lund 13/5 1969
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Förstoring av ovanstående kort
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

NYGROGG på Strömmen - 14 augusti 1971
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


NELLA och ÖRJAN på Mälarvarvet juni 1994
Nella och Örjan
Foto: Anders Winter


NELLA vid Beckholmen 30/5 2006.
Nella
Foto: Lars Johnson

Nella
Foto: Lars Johnson

Nella
Foto: Lars Johnson

Nella
Foto: Lars Johnson


NELLA - Beckholmen 6/6 2006.
Den observante märker att två nya ventiler tagits upp på vardera sidan.
Nella
Foto: Lars Johnson

Nella
Foto: Lars Johnson


NELLA vid Hasseludden, 21/6 2007
Nella
Foto: Christer Samuelsson

Nella
Foto: Christer Samuelsson

NELLA i Hammarbykanalen - 19 mars 2016
Nella
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan