Nelson (1)

Byggd 1899 vid okänt varv
Mått och maskin okänt

Byggdes för Alexandra Towing Company Ltd, Liverpool som NELSON (1). Såldes 1935 till Wear Tugs Ltd /France Fenwick/, Liverpool omdöptes till FULWELL. Skrotades 1965.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan