Nestor.


JLBC/SGNL-3556
Byggd 1867 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala. (Järn)
22,85 x 4,50 x 1,56 m – 77,66 / 61,56 (SS 1917)
23,41 x 4,86 x 2,54 m - 80 / 0 (SS 1962)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 80 Ihk (13 x 26 tum), ersatt av okänd comp. ångmaskin på 144 Ihk 1894. Motoriserad med en Skandiamotor på 300 Ehk 1951, och fick en ny motor 1960, en 6-cyl. Deutz på 585 Ehk.

Byggdes som passagerarfartyget KALMARSUND No 1 för Kalmarsunds Ångfartygs AB, Kalmar och kostade ny 30.000 Rdr. Såldes 1887 till Johan Olof Bergström, Sunne och han döpte henne till VICTORIA och flyttade henne till nybildade Ångbåts AB Victoria, Rottneros 1888.

Köptes 1917 av Pr/ Petrus Omberg, Gudmundrå och byggdes om samma år till bogserbåt på Hernösands Verkstad & Varf AB. Även Omberg flyttade henne till ett nybildat bolag, kallat Bogserings AB Victoria. Redan 1920 avvecklades BAB Victoria och båten köptes den 30 juni för 53 000 kr av Mo & Domsjö AB, Husum och omdöptes till HUSUM. Fjorton år senare, i okt. 1934 ansågs hon vara slut, pensionär som hon då var efter dåtida regler, och hon såldes för 6.000 kr till Pr/ Carl Wilhelm Grundel, Stockholm. Grundel och hans medredare fick låna ¾ av köpesumman av staten och hade planer på en ordentlig reparation, men mycket till reparation blev det nog inte, för när NESTOR som hon kallades, såldes på ex. auktion den 29 nov 1935 var priset blott 4.400 kr.

Ny ägare blev Pr/ Manne Rönnbäck, Kalix och där blev hon kvar i många år. Bogserbåten ’Nestor’ från Kalix överraskades den 2 nov av hårt väder utanför Skags udde och förlorade sju pråmar, vilka drevo till sjöss. En man på en av pråmarna bärgades under kritiska omständigheter av tullkryssaren TV 7. (SST 45/1945).

Manne Rönnbäck avled 1951 och båten övertogs av sönerna Enok Natanael, Bengt Yngve, Arnold Emanuel, Karl Hugo och Alvar Rönnbäck med 1/5 vardera med Bengt Yngve Rönnbäck som huvudredare, och samma år fick båten motor. Äganderätten till numera motoriserade bogserfartyget ’Nestor’ av Kalix, byggt av järn i Motala 1867, har efter framlidne Manne Y N Rönnbäck övergått till hans fem söner med fartygets befälhavare Bengt Rönnbäck, som huvudredare. (SST 7-1952).

Partrederiet blev Rederibolaget Bröderna Rönnbäck & Co 1965 och Karl Hugo sålde då sin del den 30 nov 1965 till de andra bröderna för 53.949 kr. Först 1973 såldes båten sedan bröderna beställt en ny.

Köpare, för 190 000 kr blev den 3 maj 1973 Karl Erik Söderholm, Haparanda och han döpte om till ANE. (Nestor var en av Homeros omtalad urgammal kung, Ane var en sveakonung som offrade 9 av sina 10 söner för att få ett långt liv. Han blev 200 år). Förvärvades 1981 av KB Erikssons Sjötransporter, Ramvik men blev mest liggande. Togs under bogsering vid juletid 1982 av bogs DAVID för att dras till Stockholm. Sjönk dock den 27 dec 1982 utanför Bålsön.
Text: Bengt Westin


Under de första seglationsåren på Fryken hade inte VICTORIA någon byggnation på övre däck, inte ens en liten styrhytt. Förmodligen såg VICTORIA ut så här även under sin första tid då hon gick som KALMARSUND NR 1.
Victoria
Foto okänd i Håkan Larssons saml.

På den här bilden är VICTORIA festutsmyckad för en utflyktsresa till Torsby år 1890. På Victorias styrbordssida ligger en av Frykensjöarnas många lastpråmar förtöjd. Vid älvens bortre strand ligger passagerar- och styckegodsångaren FRYKSDALEN, en båt som tiotalet år senare blev ombyggd till bogserbåt. På Victorias babordssida skymtar passagerarfartyget ANDERS FRYXELL.
Victoria
Foto August Pehrsson i Håkan Larssons saml.

I början av 1890-talet försågs VICTORIA med en styrhytt på övre däck.
Victoria
Foto (troligen) August Pehrsson i Håkan Larssons saml.

Vid tiden kring sekelskiftet fick VICTORIA ett tak över hela det övre däcket. Fotografiet lär vara taget vid Rottnerosbryggan, men fotografens namn är okänt.
Victoria
Foto okänd i Håkan Larssons saml.

Under vintern 1906/07 genomgick VICTORIA en större ombyggnad varvid hela akterdäcket byggdes in och livbåten placerades på fördäck. Bilden är ett kraftigt retuscherat vykort med okänd upphovsman.
Victoria
Vykort i Håkan Larssons saml.

VICTORIA vid Sunne.
Victoria
Vykort (p.g. 1916) i Lars Johnsons saml.


HUSUM
Husum
Foto i Bengt Westins saml.


NESTOR
Nestor
Foto i Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin


Nestor bryter is under 1940-talet
Nestor
Foto Rönnbäcks via Börje Åström.

Reklam för Skandia
Nestor
Via Bengt Westin.

Nestor efter ombyggnad till motordrift
Nestor
Foto Rönnbäcks via Börje Åström.


NESTOR i Furuögrunds hamn
Nestor
Foto Lennart Hedlunds saml.


NESTOR
Nestor
Foto Georg Andersson via Bengt Westin

Nestor och Polar i Värtahamnen 24/10 1970
Nestor
Foto Christer Samuelsson.


ANE
Nestor
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

ANE
Nestor
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

ANE
Nestor
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

ANE
Nestor
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

ANE under Ramvikstiden
Ane
Foto ur Bengt Westins samlingar


Tillbaka till Båtar på Fryken
Tillbaka till Br. Rönnbäcks Rederi
Tillbaka till Eriksson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan