Nicke


I Västerbottens-Kuriren, fredagen den 28 maj 1926 skrev man: ”Den 25:e dennes levererades från Thorskogs mek. verkstad, verkstadens 214:e nybyggnad, bogserångaren Nicke, beställare Ume Älvs bogseringsaktiebolag. Redare hr J. Wickberg. Visserligen är ej fartyget av någon större storlek, men genom beställningens karaktär av ett erkännande åt verkstadens arbete och ett återkommande, sedan beställaren grundligt utprovat ett till dem från varvet förut levererat fartyg av ungefär samma storlek, kan varvet skatta sig lyckligt att få leverera denna båt. Fartyget är en isbrytande bogserbåt av den större s.k. Isbjörnstypen, av vilken verkstaden levererat ett 50-tal. Dimensionerna äro: L 53’7”. B 14’ ½ ”. D 7’ 11 ½ ”. Båten är synnerligen kraftigt isförstärkt med mellanspant, sidostringers etc för sitt hårda arbete i Bottenhavsisarna. Utrustning och inredning äro avpassade för inre kustfart och får en besättning av 7 man. Till utrustningen höra bland annat kabelångwinsch, ankarspel, fällbara båtdavitar, nersänkbar mast, klosett etc. Maskinen, en compound ytkondenserings 11” – 18” x 16” av Thorskogstyp, har vid företagen provtur lämnat enastående resultat. Vid normal gång indikerar maskinen c:a 130 hästkrafter och vid företagen kolmätning uppnåddes en kolförbrukning av endast 0,58 kg kol per hästkraft, mot kontrakterade 0,85 kg. Med denna stora prisbillighet i drift kommer därtill en ovanligt snabb maskinmanövrering, varför Thorskogsmaskinerna äro synnerligen lämpliga till bogser- och kanalbåtar. Beställarens representanter uttryckte också sin stora belåtenhet med den goda resultaten. Verkstaden, som de senare åren, på grund av depressionen inom yrket, inskränkt driften ser för närvarande ljust på framtiden och kan notera ökade förfrågningar och arbetstillfällen”. Nu blev det inte så, för NICKE blev varvets sista nybygge. Hon kölsträcktes den 25 jan 1924 och sjösattes den 23 maj samma år som varvets nybygge nr 214, men blev sedan liggande ett par år innan hon alltså köptes av Ume Älvs Bogserings AB i Umeå den 21 maj 1926. Övertogs 1937 av AB Umeå Trämassefabriker som 1948 uppgick i Bowaters Svenska Trämassefabriker. Ombyggdes och motoriserades vid Mohögs MV, Gustafsvik 1961-62 då hon fick en Alpha 3cy dieselmotor på 320 Ehk (Bengt Westin hade turen att få åka med på provkörningen) och flyttades ca 1984 till Sofiehems Pulp AB som övertog fabriken. Nicke lämnade Västerbotten 1988, då hon för 90 000 kr köptes av Marin & Maskin i Stockholm AB som i juni 1989 sålde vidare till AB Arcomer Oy, Helsingfors för 290 000 kr.
Info: Bengt Westin


NICKE med pråm
Foto Stellan Rosén - Kulturarv Västerbotten/Umeå museum via Lennart Hedlund

Pråmar i Umeälven som just har gått upp - 25 april 1937
Foto Lars Wickström - Kulturarv Västerbotten/Umeå museum via Lennart Hedlund

Foto Lars Wickström - Kulturarv Västerbotten/Umeå museum via Lennart Hedlund

Mannen i mitten heter Knut Holmlund och är från Furuögrund. Till höger i Vegamössa står skepparen Erik Ledin, "Ledis" kallad. Han var skeppare ombord fram till sin död. "Ledis" är igenkänd av Sune Envall som bodde granne med honom och som även lejde Sune och hans bror för att knacka kalklagringar i ångpannan runt sommaren 1954.
Någon som känner igen övriga besättningsmän ombord på Ume Älvs Bogserings AB´s NICKE
Foto hos Willy Sandström via Lennart Hedlund

Djupvik, Holmsund 1956. Nicke drog pråm med anställda vid Bowaters i Umeå till festplatsen i Sand.
Nicke
Foto: Seth Grönborg via Lars Brändström

Nicke på varv.
Nicke
Foto: Lars Brändström


Sista kortet som ångbåt
Nicke
Foto via Bengt Westin

Motoriserad
Nicke
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

I Åbo maj 2003.
Nicke
Foto Bengt Westin

Nicke
Foto Bengt Westin


Nicke i Åbo 24/3 2007
Nicke
Foto Christer Samuelsson

Nicke
Foto Christer Samuelsson


NICKE i Aura å, Åbo - 13 februari 2011
Nicke
Foto Folke Österman

Nicke
Foto Folke Österman

Nicke
Foto Folke Österman


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan