NisseSFB-5857
Byggd 1914 vid Hernösands Verkstad & Varf AB, Härnösand (Järn)
13,05 x 3,03 x 2,08 m – 20 / 0 (Nybyggd 1914)
Maskineri: Bolinders råoljemotor på 40 Ehk ersatt av en Skandia motor på 120 Ehk 1957.

Levererades den 10 nov 1914 till Svanö AB, Svanö som NISSE och kostade ny 18 500 kr. Såldes 1959 till David Eriksson, Ramvik som behöll båten till sin död 1979. Under ett arbete för Ångermanälfvens Stufveri råkade NISSE gå till botten i Sundsvall den den 4 januari 1973. Båten bogserade mudderpråmar från Rosenborg över till Heffners då hon sannolikt tog botten och samtidigt knuffades omkull av pråmen. De två ombord Bror Larsson och Kent Jonsson fick kasta sig i vattnet. En av ÅSAB-kranarna lyfte upp båten igen dagen efter. Övertogs då av HB Erikssons Bogserbåtar som sålde 1982 till Avelins Bogserbåtar, Lidingö. Såldes ca 1983 till Dykeri & Bärgnings AB Flynken, Göteborg och omdöptes där till FLYNKEN. 1992 gick detta bolag i konkurs och båten blev liggande, men köptes 1993 av Sjöab Sjösand & Bryggarbeten AB /Arnold Svensson/, Göteborg och återfick då namnet NISSE. Lär ska ha skrotats på våren 2017 på stranden i Torslanda.?
Text: Bengt Westin


NISSE
Nisse
Foto från ASEA-arkivet via Bengt Westin

NISSE
Nisse
Foto från Erik Öberg via Bengt Westin

NISSE
Nisse
Foto Rudolf Södergren via Bengt Westin

NISSE
Nisse
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

NISSE
Nisse
Foto via Bengt Westin

NISSE
Nisse
Foto via Bengt Westin

NISSE
Nisse
Foto Bengt Sandinge via Bengt Westin

NISSE - 5 augusti 2007
Nisse
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com


Tillbaka till Eriksson
Tillbaka till Rederier
Tillbaka till startsidan