Njord

3029 / SFRG (1897) – 6362 (1919)
Byggd 1897 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 361 (Stål)
34,52 x 6,75 x 2,46 m – 169,28 / 50,77 (SS 1933)
Maskin: 2 st. Varvets 2cy comp.ångmaskin á 240 Ihk = 480 Ihk

Byggdes för A. Norén, Stockholm (Astrakan) som AMERIKANAREN och registrerades i maj 1897 med nummer 3029 i det svenska skeppsregistret. Flyttades okänt år till Astrakan vid Kaspiska Havet men såldes före 1912 till Obstjestvo Aktsionernoe parokhodnoe ”Kavkaz i Merkurij”, Petrograd (Ångfartygs AB Kaukas & Merkur) och namnet förryskades till AMERIKANETS. Övertogs av Ryska marinen på hösten 1914, byggdes om till ”mintrallare” och begåvades med beteckningen T-13. Och 1915 meddelades att hemorten var Kronstadt. Övergick till Finska staten 1918 sedan hon kvarlämnats i finsk hamn när ryssarna drog sig tillbaka och staten sålde den 16 okt 1918 till Frans Eklund, Kaskö som döpte om till NJORD. Eklund sålde redan den 8 nov 1919 till Roslagens Transport AB /Ernst Karlsson/, Norrtälje (för 84 000 kr) och då fick hon nytt registreringsnummer och angavs av myndigheterna som nybyggd! Om hon då var återställd till bogserbåt igen är inte känt. Sedan Roslagens Transport trätt i konkurs 1927 såldes den 6 dec samma år till John Mattsson, Norrtälje för hela 106 500 kr och denne transporterade henne på Rederi AB Njord /J. Mattsson/, Norrtälje 1929. Redan den 20 nov 1935 såldes hon till Pettersson och Mattsson på Vätö för 2 700 kr, och dessa rutinerade båtskrotare skar henne i strimlor.
Text: Bengt Westin


NJORD - 1923
Tavla signerad E Hast i Henrik Euréns ägo.
Henriks gammelfarfar, Karl Rudolf Karlsson, var kapten på bl a Njord


Tillbaka till Roslags Transport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan