Trafik I

1914 (7/12 1894) SHRD (SS 2004)
Byggd 1884 av järn vid Jönköpings Mek. Verkstad AB (NB 2).
18,25 x 3,78 x 1,72 m. 38,84 / 26,59 (SS 1941)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 40 Ihk. Motoriserad 1936 med en motor tillverkad vid Svenska Maskinverken AB på 32 Ehk.

Byggdes som passagerarångslup för Ångslupsbolaget Trafik i Nyland med namnet TRAFIK I. Övertogs 1900 av Ångslupsbolaget Ragnhild, Nyland. Köptes 1931 av Emeric Andersson, Lövvik för 2.100 kr och meningen var att Emeric skulle gå turer på Ångermanälven, men sedan Turistföreningen missat att annonsera började han i stället bogsera. Utan att vidta några större ändringar började han bogsera en pråm längs hela norrlandskusten. I brist på bogserkrok använde han i stället en påle. Den 27 feb. 1936 sålde han var sin tredjedel till Karl Nordlander och Evert Franzén, och båten byggdes om till lastfartyg. Ägdes sedan i tur och ordning av Harry Nyberg, Frånö för 7 000 kr (27 juni 1938- jan 1942), Karl Petrus och Gustaf Adolf Nordlander, Noraström för 6 000 kr (jan 1942- 31 mars 1945) och Pr/ Ingvar Wallin, Fällsvik för 5 500 kr (31 mars 1945- 6 nov 1951). År 1951 köpte alltså Svanö AB den gamla damen och gjorde om henne till kättingpråm med namnet SVEN. Som sådan tjänstgjorde sedan båten vid Dynäs AB från 1966 (kostade 7 500 kr) och hos NCB från 1967. I början av 1970-talet köptes pråmen av Sven Sjöström, Härnösand och han sålde, efter att ha återtagit namnet TRAFIK I, 1978 till Lars Christer Strandell, Stockholm. Strandell började genast bygga om båten på slipen i Sandslån och fortsatte detta arbete i många år. Är numera ångslup igen, med namnet NOCTURN. Såldes i slutet av 2002 till K G Knutsson, Stockholm som den 17 jan 2003 överförde till Ångfartygs AB Stockholms Omgifvningar.
Text: Bengt Westin

Trafik I
Foto från Emeric Andersson via Bengt Westin

I Sandslån juli 1977
Foto Bengt Westin

I Sandslån augusti 1977
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

I Stockholm 12 oktober 1981
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Nocturne vid Lumakajen 16/9 1987
Foto: Christer Samuelsson

Nocturne på Beckholmen 2003
Foto: Christer Samuelsson

Nocturne på Beckholmen augusti 2006
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan