Nocturnus

Oregistrerad
Byggd 1877 av järn vid Gefle Varf AB, Gävle.
17,44 x 3,64 x 1,54 m - 34,45/ ??
Maskineri: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 40 Ihk. Comp. ångmaskin från Sunds MV på 70 Ihk okänt år.

Levererades till varvsägare O A Brodin, Gävle med namnet RAN. Såldes 1878 till Ångslups AB Nocturnus, Söderhamn och fick namnet NOCTURNUS. Bolaget så småningom ombildat till Nya Ångbåts AB Nocturnus som på 20-talet sålde båten till Sundsvalls Förenade Stuveri AB, Sundsvall. 1954 köpte Oscar Eriksson båten, byggde om den till bogserbåt och döpte om den till GUSTAV, gemenligen kallad "Blå-Gustav". Då Oscar använt den färdigt togs maskinen ur och deponerades hos Sundsvalls Museum. Skrovet såldes till Dalarna där en motor installerades och namnet åter blev NOCTURNUS. Maskinen installerades 1987 i MSF:s PRIMUS.
Text: Bengt Westin


NOCTURNUS
Foto Bengt Westins saml.

NOCTURNUS
Foto Bengt Westins saml.

NOCTURNUS forcerar - oktober 2000
Foto Anders Winter

NOCTURNUS september 2005
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

NOCTURNUS i Hälla, Leksand, med ny ägare - 22 juni 2010
Foto Anders Winter

NOCTURNUS - 15 november 2013
Foto Anders Winter

NOCTURNUS - mars 2014
Byte av plåten i vattenlinjen
Foto Lars-Olov Fällbom

Foto Lars-Olov Fällbom

NOCTURNUS - 8 augusti 2014
Foto Anders Winter

NOCTURNUS i Leksand, målning pågår - 8 augusti 2015
Foto Anders Winter

NOCTURNUS i Leksand - 1 september 2018
Foto Anders Winter


Hemsida om Nocturnus


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan