Norden

7003
Byggd 1882 vid Wm. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm Nb 157 (Järn)
21,00 x 5,00 x 2,44 m – 50,59 / 10,61 (SS 1917)
19.73 x 5,00 x 2,39 m – 51,69 / 9,00 (SS 1933)
Maskin: Varvets ångmaskin på 166 Ihk

Byggdes för tegelfabrikör J. Land och D & J. Berggrens Bogserings- och Transport AB, Stockholm som NORDEN. Genom bolagsskifte den 31 dec 1909 uppgick dessa bolag i Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som gick i konkurs 1924 och då övertogs av Stockholms Enskilda Bank som överförde till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades och såldes den 5 okt 1936 till Gustaf Carlsson, Järn och Metallaffär i Sundbyberg som skrotade båten samma år.
Text: Bengt Westin

Norden
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Norden
Foto: Vykort via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan