Nordkust 4

SHDP - 3775(14/2 1901
Byggd 1885 vid AB Atlas Varf AB, Gävle. (Järn)
24.08 x 4,52 x 2,76 m - 73,78 / 25,63 (MB 1888)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 230 Ihk.

Byggdes för Klosters AB, Galtström som OPHELIA. Såldes år 1900 till Munksunds Sågverks AB, Munksund. Fick ny panna 1907 från Bergsunds MV, vilken kostade 9 450 kr. Överfördes via fusion 1916 till AB Ytterstfors-Munksund, Munksund och omdöptes 1919 till YTTERSTFORS 4, samt överfördes 1921 till dotterbolaget AB Båtvik, då värderad till 110 491 kr. 1930 ändrades hemorten till Byske och namnet till MUNKSUND 4. Båtvik fusionerades till Munksunds AB den 26 juli 1952 och lividerades därefter. Ny fusion den 31 dec 1954, då till SCA tog över. Såldes den 8 mars 1962 till Sixten Holm, Norrköping för 25.000 kr och han bildade tillsammans med Börje Brännström Rederi AB Nordkust med säte i Luleå och överförde båten dit samma dag för samma pris. Namnet ändrades till NORDKUST I. Skänktes av Brännström 1982 till Skellefteå musuem efter att ha legat upplagd nästan hela 70-talet. Dessa bildade Museiföreningen S/S Nordkust 4. Omdöptes först till NORDKUST 4 och drogs upp på f.d. Br. Lundqvists slip i Stackgrönnan, men namnet verkar senare åter ha blivit NORDKUST 1. Överfördes 1991 till Stiftelsen Skellefteå Museum, men brist på pengar gjorde att hon förföll alltmer, och 2009 blev Föreningen Galtströmståget i Galtström nya ägare. De har för avsikt att återställa henne till 1885-års utseende. Namnet ändrades till OPHELIA (20110718), och efter en del reparationer kunde hon den 18 till 19 juli 2014 bogseras ned till Galtström av Dockstavarvets NILS. Den 9 aug. 2014 höll man välkomstparty i hamnen. Ambitionen är att renovera Ophelia och använda henne i ett transportsystem med ångtåg, ångfartyg och veteranbuss från Galtströms bruk via Utterviken och genom den nyöppnade kanalen mellan Galtström och Skatans fiskeläge.
Text: Bengt Westin - en del bildtexter korrigerade och kompleterade av Lars-Jonny Landström och Cenneth Wedin


OPHELIA
Foto: Fotopumpen - Klubb Maritims Västra Krets via Bengt Westin

OPHELIA i Munksund - ca. 1915
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MUNKSUND 4 i Piteälvens utlopp, med Lövholmen eller Munksund i bakgrunden
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MUNKSUND 4 och MUNKSUND 6 vid hamnmagasinet i Furuögrund, på 1940-talet.
Foto Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 4
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

MUNKSUND 4
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

MUNKSUND 4 i Furuögrund - 1950
Foto i Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 4 - 1953. Bakom skymtar MUNKSUND 6.
Foto i Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 4 i Sikeå - 1950-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MUNKSUND 4 - 1950-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I vid Norra Hamnen i Luleå (i bakgrunden syns Luleås badhus, sporthall och brandstation).
Foto Börje Brännström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I vid gamla kajen i Kåge
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

NORDKUST I vid Sävenäs i Skellefteälvens utlopp
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

NORDKUST I bogseras av TRITON och HECKTOR på sista resan (trodde man då) till museet i Stackgrönnan - november 1981
Foto Seth Jansson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Seth Jansson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Seth Jansson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I på väg upp ur vattnet vid Olofssons varv i Sävenäs - 1981
Foto H Lundström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I - 1981
Foto H Lundström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I - 1981
Foto H Lundström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I, Tillverkningsskylt - 2002
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST I, fördäck med det ångdrivna ankarspelet - 2002
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Maskinrummet - 2002
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Babordssidan, nedgångsledaren med strålkondensorn i bakgrunden
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ångmaskinens styrbordssida med backslaget på
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ångpannans front sedd från babord
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ångmaskinen sedd snett förifrån från styrbordssidan
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ångmaskinen
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Maskinrummets akterskott på styrbordssidan med elcentralen och maskintelegrafen
Foto Martin Lundqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDKUST
Foto: Bengt Westin

Nordkust 4 på Stackgrönnans Museum 2005
Foto: Lennart Hedlund

Nordkust 4 på Stackgrönnans Museum 15/12 2006
Foto: Tomas Lindbäck via Börje Åström

Foto: Tomas Lindbäck via Börje Åström

Foto: Tomas Lindbäck via Börje Åström


NORDKUST 4 anländer till Ursvikens varv. Där skall hon besiktigas inför den planerade bogseringen till Galtström. Det är varvets HECKTOR som bogserar - 8 maj 2014
Foto: Håkan Augustin

Foto: Håkan Augustin

NORDKUST 4 vid kolkajen vid Sävenäs varv - 13 maj 2014
Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

OPHELIA - 1 augusti 2014
Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin

OPHELIA
Foto: Cenneth Wedin

Foto: Cenneth Wedin

Foto: Cenneth Wedin

Foto: Cenneth Wedin

Foto: Cenneth Wedin

Foto: Cenneth Wedin

OPHELIA i Galtström - 6 augusti 2015
Foto: Björn Berglund

Foto: Björn Berglund

OPHELIA i Galtström - 31 juli 2018
Foto: Mats Lindfors

Foto: Mats Lindfors

Foto: Mats Lindfors

Foto: Mats Lindfors


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan