Kungaskeppet Norge.


Byggd på Camper & Nicholson i Southampton.
80.6 M lång och 11,6 M bred, 1625 bruttoton, 14 knop.
Besättningen består av 18 officerare och 38 värnpliktiga som hämtas från skolfartyget KNM Harald Hårfager

Fakta: Christer Skiöld


Norges Kung Harald V och Drottning Sonja på officiellt besök i Sverige 1-2 september 2005

Kungaskeppet Norge var det norska folkets gåva till Konung Haakon VII efter en landsomfattande insamling 1947. Skeppet ägs av Konungen , men bemannas av Sjöförsvaret. När Konungen är ombord så vajar kungsflaggan på den aktra masten. Skeppet byggdes 1937 för den brittiske flygplanskonstruktören Thomas Sopwith och hade namnet Philante. Under kriget användes hon till en början för eskortuppdrag, senare för utbildning i eskorttjänst. Efter kung Haakons död fortsatte kung Olav att använda skeppet. Vid varvsarbeten 1985 brann hela skeppet men då skrov och maskiner klarat sig bra så beslöt kungen att fartyget skulle byggas upp igen. Vid kung Olavs död 1991 övertog kung Harald skeppet.

Norge

Norge

Norge


Tillbaka till startsidan