Norra Dellen

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Järn)
12,60 x 3,07 x 1,95 m (SV 1951)
Maskin: Okänd ångmaskin på 22 Ihk, ersatt av en Bolinder-Munktell råoljemotor på 46 Ehk (1958)

Byggdes för okända. Fanns före 1950 hos Dellensjöarnas Flottningsförening som NORRA DELLEN men anges från 1951 ägd av AB Iggesunds Bruk, Dellen. Flyttades till Iggesund före 1965 där den drog massaved. Utrangerades och såldes som fritidsbåt.
Text: Bengt Westin


NORRA DELLEN
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan