Avaström II/Norrsundet II (1)

Oregistrerad
Byggd 1891 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad, Stockholm (Järn).
16,68 x 3,99 x 2,15 m – 30,64 / 13,10 (MB 1891 - Nyb.)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 60 Ihk

Byggdes för Nordgren, Ek & Co, Gävle som THERESE, men överflyttades till Avaströms sågverk. Sågen förvärvades 1887 av Kopparbergs & Hofors AB, och sedan verksam¬heten vid Avaström upphört omkring sekelskiftet flyttades båten till Norrsundet 1906. Sannolikt blev då namnet ändrat till AVASTRÖM II och före 1911 ändrades namnet igen till NORRSUNDET II. Enligt en inspektionsrapport av den 19 sept 1940 uppges att den skrotades 1920-1922.
Text: Bengt Westin


Norrsundet II
Foto från Carl Axel Bergström via Bengt Westin


Tillbaka till Kopparberg & Hofors Sågverks Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan