Gustaf/Norrsundet III (1)

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Byggd möjligen 1872 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala) (Järn)
14.40 x 3,60 x 2,10 m – 16 brt
Maskin: Okänd ångmaskin på 50 Ehk, utbytt 1928 mot okänd motor på 65 Ehk.

Byggdes för okända. Kan möjligen vara den av Lindholmens MV 1863 byggda GUSTAF som levererades till Stockholms Ångslups AB och såldes därifrån senast 1888. Ägdes i varje fall 1891 av Kopparbergs & Hofors Sågverks AB, Norrsundet som GUSTAF vilket ändrades till NORRSUNDET III ca 1910. Såldes troligen 1918 till Gunnar Ljung, Gävle då den nya GUSTAV levererades. Ljung döpte om båten till GEFLE, möjligen senare med stavningen GÄVLE. Skrotades sannolikt omkring 1940.
Text: Bengt Westin


Norrsundet III
Foto från Carl Axel Bergström via Bengt Westin


Tillbaka till Kopparberg & Hofors Sågverks Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan