Norsälven I

Byggd av C. J. Wennbergs Mek V i Karlstad 1946 och levererad till Fryksdalens Flottnings Förening, Torsby.
Båten beställd redan den 15 okt. 1944 men levererades inte förrän 15 april 1946: Detta bl. a. på grund av en strejk på företaget.
Den levererades med en Ellwe marinmotor, typ 2 EB på 50 hkr, 525 r/min, med backslag komplett med en vattenkyld ljuddämpare, centralsmörjaggregat, kylvattenpump, länspump, dubbla bränslefilter och komplett luftstartsanordning med luftbehållare.
1 st. motorbåt med bogserställ enligt kontrakt:
Båten byggs av prima svenska materialier och i enlighet med ritning nr 10913-83.
Längd: 10 m, bredd: 2,8 m, djupgående ca.1,15 m
Båten göres öppen med däck i för och akter, med förhöjt fördäck för erhållande av erforderligt tryck å brännoljan, samt förses med styrhytt av trä klädd, in och utvändigt med hård masonit. Durkar av trä med durkbalkar av L-järn, skott och trappor av trä i för och akter. Reling av U-balk NP-14, avvisarlister av halvrundjärn, akterstäv och skädda av smidesjärn i extra kraftigt utförande. Spant av 50x40x5 mm L-järn på c:a 250 mm inbördes avstånd. Bordläggning av 5 mm i botten- och första stråket samt 4 mm i relingsstråket. Motorbädd mycket kraftigt dimensionerad. Styrinrättning med stativ och tvenne rattar, den ena placerad inuti och den andra utanför styrhytten. Motorns backslag förses även med extra manöverspak, varigenom båten kan helt manövreras från denna plats.

(kontrakt: 16/11 1944 och arbetsorder A-23150)

Ellwemotorn har senare bytts ut mot en 4-cyl B-M.
Text: Boris Wall


NORSÄLVEN I vid Norsälvens Sågverk i Norsbron 1991
Foto: Håkan Larsson

Foto: Boris Wall


Återfinns numera hos Ångbåtssällskapet Polstjärnan


Tillbaka till bogserbåtar på Fryken
Tillbaka till startsidan