Norsborg

Oregistrerad
Byggd 1903 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 307 (stål)
16,10 x 3,80 x 1,60 m – 24 / (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på ?? Ihk

Byggdes för Stockholms stads Renhållningsverk, Stockholm som NORSBORG. Köptes till Norrbotten i början av 1930-talet av J.P. Styrman, Haparanda men skrotades efter några år.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Stockholms hamn, stad m.m.
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan