North Vanguard

Byggd 1990
81,90 x 18,00 x 4,97 m. - 2 637 br.ton
Maskin: 6 600 hk.

Tillhör Gulfmark Norge AS, Sandnes, Norge. Tidigare namn fram till 2001 var SKANDI HAWK.

North Vanguard på Nordsjön
Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan