Northern Falcon

Byggd 2008 vid Neptune Marine Service B.V (typ: Eurocarrier 2209)
21,6 x 9,04 x 2,8 m.
Maskin: 2 x Caterpillar C18 600 Pk

Arbetsbåt byggd för räkning Dunberry Marine Limited, Ibrox, Shetland som NORTHERN FALCON.


NORTHERN FALCON vid Söder Mälarstrand 23/11 2008.
Arbeten pågår inför den kommande Citybanan med en beräknad trafikstart 2017.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


NORTHERN FALCON går upp på Mälarvarvets slip för att rensa bort lite skräp från den ena propellern - 20/3 2009
Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Tidigare i veckan så hade det vinschats wire med bägge propellrarna. Här är Per ifärd med att släta till en av dem. - 16/3 2009
Foto via Per Dunberg


Rederiets egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan