Nyhamn

Oregistrerad
Byggd 1866 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 165 (järn)
16,89 x 3,67 x 1,56 m (SV 1927)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 32 Ihk ersatt av en vid Hernösands Verkstad & Varf byggd comp.ångmaskin på 80

Byggdes som passagerarångslup för Ångslups AB Union, Stockholm med namnet PRINS GUSTAF ADOLF. Ägdes därefter i tur och ordning av Stockholms Ångslups AB (1867-1898), Notvikens Rederi AB, Luleå (1898-1919) och Luleå Ångslups AB som köpte i mars 1919 för 12 000 kr. Fick en ordentlig upprustning vid AB Luleå Verkstäder (f.d. J.P. Johanssons MV) 1920, innan båten 1923 köptes av Pr/ Frans Gustaf Holmström och J A Nilsson, Luleå som byggde om den till bogserbåt med bibehållet namn. 1931 meddelas att hon fått ny maskin, ny och ny, den var byggd 1911 vid Hernösands V & V. Den 20 jan 1943 meddelade Kalix Bogserings AB att de köpt båten, men senare 1943 står ånyo Holmström som ägare och 1945 står det Manne Rönnbäck, Kalix. Denne sålde båten före 1948 till Pr/ Axel Nordqvist, Nyhamn, Bjärtrå som ändrade namnet till NYHAMN. För 6.000 kr köpte till bröderna Helmer och Allan Eriksson, Marieberg båten 1952. Det hade räknat med en del dragning, men båten blev mest liggande i Sörviken. Drogs över till Sandslån 1960 och skrotades där.
Text: Bengt Westin


PRINS GUSTAF ADOLF
Prins Gutaf Adolf
Foto ur Bengt Westins saml.

NYHAMN
Nyhamn
Foto: Jean Magnusson via Bengt Westin

NYHAMN
Nyhamn
Foto: Jean Magnusson via Bengt Westin

NYHAMN
Nyhamn
Foto: Jean Magnusson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan