Nyhamn II

2142
Byggd 1885 vid Keillers Verkstad (Göteborgs Mek. Verkstad AB), Göteborg NB 231 (Järn)
19,60 x 4,17 x 1,88 m - 41.04 / 25,80 (MB 1885 – Nybyggd)
21,00 x 4,26 x 2,49 m - 49,24 / 18,21 (MB 1918)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 60 Ihk.

Byggdes för Göteborgs Nya Ångslups AB, Göteborg som passagerarfartyget SVANEN. Såldes 1909 för 12 000 kr till Rederi AB Stockholm-Värmdö, Stockholm som ändrade namnet till TOR IV för trafik på bl a Tynningö. Köptes i aug. 1918 för 46.000 kr av Sundsvalls Transport AB och insattes på traden Sundsvall-Njurunda men konkurrensen var hård, och 1919 såldes båten vidare till Nyhamns Cellulosa AB, Sundsvall för hela 61.000 kr. Cellulosabolaget lät bygga om båten på Mohögs MV i Sundsvall till bogserbåt och i samband därmed ändrades namnet till NYHAMN II. Enligt ett meddelande den 19 nov 1931: ligger upplagd på Sunds slip med några plåtar borttagna. Ångpannan är såld till O.A.Bloms Järnvaru AB för skrotning, och den 7 okt 1933 intygade Nyhamns Cell. AB att båten var skrotad.
Text: Bengt Westin (Källor: Riksarkivet (Bernt Fogelberg, Kalle Osterman), Alla våra ångslupar s.91)


NYHAMN II
Foto Åke Björklunds saml. via Bengt Westin

NYHAMN II
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan