Nyvik (1)

Oregistrerad
Byggd okänt år, okänd ort
Mått och maskineri okända

Byggdes för okända. Ägdes som NYVIK av Sunds AB 1886, men såldes 1890 till en Teodor Sundström, okänd ort. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Sunds AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan