Oaxen II (1)

Oregistrerad
1917 - Okänt varv, Helsingfors (stål)
12,30 x 3,02 x 1,00 (SV 1936)
Maskin: Avance Motor AB, Augustendal på 36 Eff.hkr, ersatt av en okänd dieselmotor på ?? Ehk (okänt år)

Byggdes för okända, möjligen finska, beställare och köptes till Sverige av Kungliga Vattenfallsstyrelsen, Stockholm 1920 vilka gav henne namnet KIRKAU. 1921 meddelades att hemorten var Suorvadammen. I ett brev från okt. 1923 skrev Luleälvens Kraftverksbyggnader i Porjus: Motorbåtarna ’Ultivis’ och ’Kirkau’ är systerbåtar och enligt uppgift byggda 1917 i Helsingfors. De inköptes 1920 av Kungl. Vattenfallsstyrelsen men ombyggdes fullständigt samma år vid Flottans Varv i Stockholm. De bogserar pråmar för Sourvadammens byggnad i fjällsjöarna Lulejaure och Langas. Dessutom används bogserbåtarna ’Appo’, ’Nieras’, ’Akka’, ’Viking’ och ’Olle’ i fjällsjöarna. Förvärvades 1923 av AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm som kallade henne OAXEN II. I ett brev från insp. 1954 stå: Har avförts på grund av den ej besiktigats sedan 1929.
Text: Bengt Westin


KIRKAU
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan