Oaxen

7035
Byggd 1876 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (järn)
18,87 x 4,08 x 2,26 m - 44,99 / 18,71 (MB 1882 o SS 1931)
Maskineri: Varvets 2-cyl. Comp ångmaskin (2"-11"x12") på 80 ind.hkr - ersatt av en okänd ångmaskin på 115 Ind.hkr

Byggdes för Karl Knutsson Bonde, Stockholm kostade 38 000 kr och döptes till OAXEN. Omkring 1885 övertogs ägandet av Florence-Knutsson Bonde och hon sålde i början av 1890-talet till Wahlmans Snickerfabrik /P Wahlman/, Gävle och han lät den 19/4 1895 döpa om båten till BALDER. Ca 1915 blev Erik Brodin, Gävle ny ägare, och när Brodins Rederi AB gick i konkurs den 30 aug 1923 övertogs hon av Emanuel Högberg för 7 500 kr. Dagen därpå såldes hon till Wärtans Mek Verkstad /E Eriksson/, Stockholm för 12 000 kr och de behöll henne till 1927 då J H Persson och Axel Nilsson, Söderhamn köpte för samma pris. AB Svenska Handelsbanken, Stockholm fick köpa båten på exekutiv auktion den 15/4 1936 för 4 700 kr men de lyckades sälja henne den 9 dec samma år för 5 000 kr till Långrörs Trävaruaffär /Gunnar Wallin och Harald Röhstö/ i Sandarne men de meddelade den 10 mars 1937 att de påbörjat nedskrotning av fartyget. Nu skrotades inte hela båten, förden 5 aug 1937 köptes hon som pråm för 1 100 kr av AB Iggesunds Bruk, Iggesund där hon blev kvar till slutet av 1950-talet. Den 5 dec 1959 meddelade nämligen AB Iggesunds Bruk att pråmen var nedskrotad.
Text: Bengt Westin


BALDER
Foto från Lars Brolins saml. via Bengt Westin

BALDER
Foto från Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan