Oaxen I

2148 (Avförd ur reg. enl. med. 17/3 1897)
Byggd 1882 vid W. Lindbergs MV & Varfs AB, Stockholm NB 158 (järn)
19,84 x 4,61 x 2,37 m - 45,89 / 15,40 (MB 1882 - Nybyggd)
20,00 x 4,64 x 2,59 m - 50,87 / 20,54 (MB 1888)
20,00 x 4,80 x 2,59 m - (MB 1895)
Maskin: Varvets 2-cyl. Comp. ångmaskin på 120 Ind. hkr.

Byggdes för Nils-Olof Nääs, Nyhamn, Sundsvall som BETTY. Övertogs av sonen Per Nääs 1889 sedan fadern avlidit men såldes av Per Nääs i likvidation den 1 mars 1894 till AB Karta & Oaxens Kalkbruk, Stockholm för 16.500 kr. Omdöptes där till OAXEN och avfördes ur registret enligt ägarens begäran den 17 mars 1897. Grundstötte och sjönk den 10 dec 1919 i inre fjärden utanför Bomhus brädgård i Gävle. Bärgades 1920. Omdöptes till OAXEN I i samband med att Karta & Oaxen övertogs av Rederi AB Nordstjernan 1921. Enligt meddelande från insp. 1922 hade fartyget skrotats.
Text: Bengt Westin

Foto: Bengt Westins saml.

Foto: Bengt Westins saml.

Foto: Bengt Westins saml.

Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan