Oaxen IV


SJGK - 8804 (24/10 1946)
Byggd 1926 vid Framnes Mek. Verksted A/S, Sandefjord Nb 103 (Stål)
35,96 x 7,05 x 4,08 m - 276,49 / 43,61 (MB 1946)
Maskin: Varvets Tripple ångmaskin, (14"-22"-37" x 24") på 470 eff. hk / 800 Ind.hkr
Byggdes som valfångsfartyg för Aktieselskapet Ørnen, Sandefjord och döptes till HAUKEN, men köptes 1930 av Thor S. Dahl, Sandefjord. Rekvirerades av norska staten 1940 och ombyggdes till patrullbåt. Opererade bl.a. vid Västindiska öarna under beteckningen FY 1754 H. Repatrierad 1945 och lades upp i Sandefjord varifrån hon köptes den 14 mars 1946 för 110 000 kr av AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm, som byggde om båten till bogserbåt vid Kockums Mek. Verkstad samma år. Omdöptes därefter till OAXEN IV. Grundstötte vid skäret Gubben i Sundsvallsbukten den 14 april 1948 pga av stark strömsättning. Vattenfylldes och sjönk delvis, men bärgades av Neptuns POSEIDON dagen därpå. Förvärvades den 25 april 1961 för 135 000 kr av Partred. Erik Julius Norgren (samt Lars-Erik Gunno och Nils Erik Lage Nordgren), Järved och omdöptes till MALMVIK. Sedan Erik Norgren avlidit 1963 övertogs redarskapet den 25 jan 1963 av Lars Erik Gunno Nordgren, Örnsköldsvik, men 1967 var det slutbogserat och den 14 juni detta år såldes båten till AB Persöner, Ystad sedan hon legat upplagd ganska länge. Bogserades till Ystad tillsammans med PER VIKTOR i kroken på TRYGG-Stockholm i juni 1967. Skrotad samma år.
Text: Bengt Westin

HAUKEN
Oaxen IV
Foto: Okänd via Bengt Westin

OAXEN IV
Oaxen IV
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

OAXEN IV grundstött i Sundsvallsbukten den 14 april 1948
Oaxen IV
Foto: Okänd via Bengt Westin

OAXEN IV
Oaxen IV
Foto: Rulle Södergren via Bengt Westin

OAXEN IV
Oaxen IV
Foto Ingemar Landström

Oaxen IV
Foto Ingemar Landström

MALMVIK
Oaxen IV
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan