Oaxen IX

5997
Byggd 1918 vid Naamlooze Vennotschappij Maschinefabriek, Gorinchem (Stål)
23,24 x 5,76 x 2,75 m - 72,45 / (SS 1927)
Maskin: Okänd ångmaskin på 250 Ind.hkr

Byggdes för Rederi AB Ljungan, Stockholm (Osäkert) med namnet LJUNGA WERK och de sålde den 9 april 1920 till AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm för 240 000 kr. Omdöpt där till OAXEN IX. Skiftades den 24 april 1921 till Skånska Cement AB, Stockholm innan hon förliste den 5 dec 1933. Fartyget gick under med samtliga nio besättningsmän på resa från Blidö varv till Storugns på Gotland. Ej bärgad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan