Oaxen V

JVTC / SFGV - 5858
Byggd 1916 vid Scheepswerft Baanhoek, Sliedrecht (Baanhoek enl. NV 1940) (Stål)
29,15 x 6.13 x 3,03 m - 142,65 / 28,23 (SS 1933)
Maskin: J & A van der Schuijt, Papendrecht, Triple ångmaskin på 500 Ind.hkr

Byggdes möjligen för AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm som OAXEN V. Flyttades den 24 april 1921 till moderbolaget AB Skånska Cement, Stockholm men flyttades tillbaka till AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm den 24 sept 1927 för 40 000 kr. Köptes för 137 500 kr av Stockholms Transport & Bogsering AB, Stockholm den 11 juni 1946 och döptes om till LOKE, men den 11 jan 1957 var det dags för skärbrännarna och hon såldes då till Glantz Järn- och Metallaffär, Stockholm som skrotade samma år.
Text: Bengt Westin

Oaxen V
Vykort ur Christer Samuelssons saml.

Foto: Bengt Westins saml.

Foto: Bengt Westins saml.

Foto: Bengt Westins saml.


Foto: Tekniska Museet


Transportbolagets LOKE gick på grund i Söderhamns skärgård juli 1955
Tidningsurklipp ur Söderhamns Tidningen i Lars Brolins saml.


Tidningsurklipp ur Söderhamns Tidningen i Lars Brolins saml.


Från Lars Brolin kommer även detta utdrag ur Söderhamns hamnbogserare GARPENS loggbok den 2 juli 1955:

Avg. kl. 05.50 för att hjälpa bogs. LOKE TB, som gått på grund vid Nygrund.
Lotsarna från Rönnskär ringt, som i sin tur fått meddelandet från Härnösand radio.
Kl. 10,00 började SPRÄNGSVIKEN att pumpa och Ström klätt på för nedstigning och undersökning.
Dykaren rapporterar om en stor inbuktning i botten för om bryggan och att fartyget ligger mot SB slingerköl mot stenarna.
Länsningen gått bra den första halvmetern, men sedan minskar det obetydligt.
Vattnet står nu ca 1 m. djupt, kl. 12,00. Kl. 14,40 började dragning på LOKE, gjorde 8-12 st. knyckningar samt svängningar åt BB och SB, några gånger.
Kl. 14,40 åkte hon av grundet. Vi bogs. i LOKES bogserwire ca 150 m. Assisterat LOKE till norra Ornstranden för ytterliggare undersökning av dykaren.
Läcka gick upp igen under gången från Skatan till Orn så tätning måste företagas igen. SPRÄNGSVIKEN ligger kvar för pumpning . Anl. kajen kl. 17,30.
Tid för bogs. LOKE 11 tim. Gångtid 3 tim., övrig tid stillaliggande.

Johan B.Falk


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan