Oceaan

PGLH (HOL)
Byggd 1951 i Kinderdijk, Holland
46,10 x 8,40 m. 499/48 ton.
Maskin: MAN 1 300 bhk

OCEAAN (2) hos L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst i Rotterdam. 1968 SALVONIA hos Overseas Towage & Salvage Co. Ltd, London. Oförändrat namn 1971 hos Pacific Trade Navigation Ltd, Monrovia och 1973 hos Straits Maritime Co i Singapore. Sjönk 1974 men bärgades och reparerades. 1977 hos Limerick Investments Ltd, Singapore och 1979 hos Red Sea & Gulf Ltd, Singapre. Nu ändrades namnet till GULF PULLER, därefter okänt öde.
Fakta: Conny Gustavsson


OCEAAN
Vykort (foto L. van Oudgaarden, Rotterdam) i Hans Bleekers saml.

SALVONIA
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan