Oden

Oreg
Byggd 1872 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 101 (Järn)
20,90 x 4,50 x 1,84 m – 51,70 / 12,49
21,15 x 4,50 x 2,72 m - 58,30 / 12,49 (SS 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 160 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB som ODEN. Ombyggdes 1907 och sjönk den 2 aug. 1920 i Mönsterås hamn. Bärgades 1922 och skrotades till vattenlinjen. Såldes därefter, den 6 feb 1923 till Herman Carlsson, Sundbyberg för 1.800 kr och gick okända öden till mötes.
Text: Bengt Westin

Oden
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan