Odin

Oregistrerad
Byggd 1884 vid Nylands Mek. Verksted A/S, Kristiania (Järn)
25,12 x 4,75 x 2,75 m - (MB 1901)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 280 Ihk

Byggdes som valfångstfartyg endera för Paul Andreef, St Petersburg som HELENA eller för R David Köhler, St Petersburg som MURMANETZ. Kom till Sverige sannolikt 1901, inköpt av Jos. Carlander, Sundsvall och omdöpt till ODIN. Samma år bildades Rederi AB Odin, Sundsvall och båten byggdes om till bogserbåt. Kapten Norberg i Bonäset, som förut fört ång. Vulkan har antagits till kapten å bogserångaren Odin i Sundsvall, hvilken han tillsammans med konsul Carlander m.fl. derstädes köpt. (VA 7/4 1902). Sjöfarten Hernösand-Sundsvall öppnad: Bogserångaren Odin utgick i morse från Vindskärs Varf till Bremön. Derifrån är ingen is synlig till hafs. (VA 26/4 1904). Före 1908 stod Herman Huldt, Sundsvall som ägare, men 1909 flyttade han till Västervik och övertog Blankaholms Sågverks AB, Skaftet. Hon hyrdes av Herrängs Gruf AB 1913 och då stod ännu harpunkanonen kvar i fören, men 1915 köpte Herräng henne, trots avrådan då skicket var uselt. Hon lades upp 1921 och låg till 1926 då hon sattes i fart för att bryta ränna. Upplagd igen 1928 och detta året togs hon till Gävle för att inspekteras, och befanns då vara så dålig att hon kondemnerades. Hon köptes 1929 av Oscar Adar Westerlund, Norrtälje och han använde båten som däckad pråm. Westerlund avled hastigt 1942, men det är okänt om båten då fortfarande flöt.
Text: Bengt Westin


Odin
Foto: Ivan Raborgs saml. via Bengt Westin

Odin
Foto: J Roger Tolls saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Blankaholm/Igelsta
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan